"Design is not just what it looks and feels like.
Design is how it works." Steven P. JOBS

Dekontaminace 2016/01 Bez léčby?!

Klient: Sananim o.s.

Dekontaminace 1/2016 (časopis pro sekundární a terciární prevenci drogových závislostí)
téma: Bez léčby?!

Facebook Twitter Linkedin Stumbleupon